Mes Marzo 2009

Animación á lectura

Recomendamos este artigo de opinión publicado en A Nosa Terra onde Antonio García Teixeiro reflexiona sobre o que é para el unha animación á lectura eficaz, co libro como protagonista.

Declaración dos dereitos do libro

A Asociación de Editores da Rexión Centro de Francia redactou unha Declaración dos Dereitos do Libro cos seguintes artigos: Artigo 1Os libros, todos os libros, teñen dereito a existir. Artigo 2Os libros son iguais entre eles, sen distinción da súa…