Espazo Lectura é unha asociación para o fomento e a animación á lectura, con especial cometido na animación á lectura en lingua galega. Está ubicada no Val Miñor e organiza actividades sen ánimo de lucro relacionadas coa promoción lectora, así como calquera outro tipo iniciativas que teñan que ver coa promoción da lectura e do libro como referente de benestar social e coa consideración do libro como elemento socializador, indispensable para elevar o nivel educativo, a conciencia crítica, a capacidade analítica e, en definitiva, a calidade de vida e o ocio das persoas.

Para levar a cabo os seus fins, Espazo Lectura mantén unha programación, tanto estable como conxuntural, en relación cos cometidos que persegue, atendendo ao principio de que o libro ou a lectura sexan o elemento nuclear e de referencia. As populares sesións de contacontos coñecidas baixo o nome de Contomar son a actividade fundacional deste colectivo.

O traballo de Espazo Lectura oriéntase basicamente en tres liñas principais: creación e animación de clubs de lectura, formación en fomento da lectura e divulgación.

Un comentario

  1. Acabo de recalar no voso blog, felicitovos pola iniciativa e sen dubida, lereivos con moita ansia!

Os comentarios están cerrados.