Inauguración da Casa da Lectura

Este sábado 16 de maio, ás 12 horas da mañá, Espazo Lectura inaugurará a Casa da Lectura, nun acto no cal participarán a presidenta de Espazo Lectura, a directora do CEIP Souto-Donas, o alcalde de Gondomar, a actriz e contacontos Paula Carballeira e o escritor Gonzalo Navaza. Durante o acto de inauguración será presentado tamén o libro Os ollos do Contomar.


A Casa da Lectura é unha pequena biblioteca e un centro de actividades arredor do libro e a lectura xestionado por Espazo Lectura, situada no ámbito rural.
A orixe do proxecto está na transformación dunha pequena e antiga escola infantil en desuso, que foi rehabilitada grazas ao esforzo voluntario e desinteresado das persoas que colaboran coa asociación, que asumiron a realización de todos os traballos de obra que a edificación requiría.
En outubro de 2008, Espazo Lectura chegou a un acordo coa dirección do CEIP Souto-Donas, centro escolar do que depende a escola infantil en desuso e que na actualidade é unha entidade socia protectora da asociación, e co Concello de Gondomar e a Consellería de Cultura, para poñer en marcha a recuperación dun espazo inutilizado, dotándoo para usos culturais e dando lugar a unha iniciativa que revertise no ben da comunidade. Por último, chegouse tamén a un acordo con catro editoriais galegas, que se fixeron socias protectoras de Espazo Lectura, e que nutren a biblioteca de novidades. As editoriais son: Galaxia, Kalandraka, OQO e Xerais. Ese acordo permítelle á asociación ofrecer unha biblioteca actualizada, que ofrecerá servizo de préstamo de libros, unha vez que estean todos catalogados.

A Casa da Lectura quere ser un espazo de promoción dos hábitos lectores e dinamización arredor do libro, polo que todos os mércores pola tarde se realizará alí unha actividade de fomento da lectura, que complementa a sesión do Contomar, contacontos que a asociación Espazo Lectura leva a cabo todos os luns na Biblioteca Municipal de Gondomar, fixando deste xeito unha programación estable que, partindo do asociacionismo, se singulariza pola súa dimensión e especialización.

Outro dos obxectivos da Casa da Lectura é servir de punto de encontro para todas as inciativas que teñan que ver co libro e coa lectura; así como constituírse en lugar de reunión para os grupos de traballo do ámbito do fomento da lectura.