Philip Roth e a lectura

No último número de El País Semanal aparece unha interesante entrevista co excelente escritor norteamericano Philip Roth na que afirma que «a lectura en 20 anos será un hobby minoritario». Roth non parece confiar no futuro da lectura nin tampouco no futuro do libro electrónico: «A chave non é trasladar libros a pantallas electrónicas. Non é iso. Non. O problema é que o hábito da lectura esvaeuse. Como se para ler precisásemos unha antena que alguén cortou. Non chega o sinal; a concentración, a soidade, a imaxinación que require o hábito da lectura. En vinte anos, a lectura será un culto». Logo, o autor de libro tan coñecidos como Goodbye, Columbus (1959), Portnoy’s Complaint (1969), American Pastoral (1997), I Married a Communist (1998), e The Human Stain (2000), traducidos a múltiples linguas, volve recalcar que a lectura será un «hobby minoritario» e compárao ao que hoxe é ler poesía. «Falo da morte do lector –remata dicindo–, algo que neste país (refírese a Estados Unidos) é xa un feito. Non sei se en Europa tamén».
Aínda que en Espazo Lectura non somos tan pesimistas como Roth (que se refire basicamente á lectura literaria), a súa voz constitúe un importante sinal de alarma. E, aínda que, efectivamente, as lectoras e lectores debamos considerar que a lectura é un hobby, o poder político e todas as administracións este xestiona –organismos internacionais, administracións europeas, estatais, autonómicas e locais (non esquezamos, por certo, o importante papel da administración local)– teñen que ser conscientes de que a lectura é un factor estratéxico no desenvolvemento das sociedades e que, hoxe por hoxe, a lectura está intimamente ligada ao avance económico, social e cultural das comunidades humanas. E o único futuro posible para construír un mundo mellor pasa, inequivocamente, pola lectura.