A sesión de dinamización lectora da Casa da Lectura para o mércores 6 de novembro xirará arredor dos puntos. Contaremos contos con protagonistas grandes, pequenos, de cores ou baleiros, pero sempre puntos.
A actividade comeza ás 18:00 horas e desde media hora antes aténdese o servizo de préstamo bibliotecario.

Estas imaxes correspóndense coa sesión do 23 de outubro, dedicada aos sentidos:

Casa da Lectura 2019-10-23