Sábado 6 de marzo: Asemblea Xeral Ordinaria de Espazo Lectura

O próximo sábado 6 de marzo, no salón de actos do Centro Neural de Gondomar, Espazo Lectura celebrará a Asemblea Xeral Ordinaria de 2010.
Nesta Asemblea Xeral, na que, entre outros puntos, se integrarán novos socios e socias (tamén protectores), a Xunta Directiva de Espazo Lectura presentará a memoria de actividades e de tesourería do pasado ano e someterá a consideración da asemblea os proxectos de futuro e o novo orzamento.
Animamos a todos os socios e socias a que asistan e participen.