Etiqueta Consello Operativo

As valoracións do Consello Operativo

O pasado 24 de decembro celebrouse a última reunión do Consello Operativo de Espazo Lectura, durante a que se fixo unha valoración das distintas actividades levadas a cabo este ano e das súas dinámicas. No que se refire ás actividades…

Créase o Consello Operativo

Co fin de fortalecer e consolidar a estrutura organizativa de Espazo Lectura, a Asemblea Xeral da asociación aprobou no pasado mes de marzo a creación do Consello Operativo, un órgano instituído a través do Regulamento de Réxime Interno. O Consello…