Etiqueta Consello Operativo

Créase o Consello Operativo

Co fin de fortalecer e consolidar a estrutura organizativa de Espazo Lectura, a Asemblea Xeral da asociación aprobou no pasado mes de marzo a creación do Consello Operativo, un órgano instituído a través do Regulamento de Réxime Interno. O Consello…