Mes Decembro 2014

Espazo Lectura é .gal

Desde mediados do pasado mes de decembro, Espazo Lectura uniuse a .gal, o dominio galego para internet. O dominio tradicional da asociación, que era .org (espazolectura.org), sigue a funcionar pero desvía aos internautas ao novo enderezo web de Espazo Lectura:…