Ademais dos socios ordinarios, que son fundamentais para o fortalecemento da asociación, os estatutos de Espazo Lectura contemplan a posibilidade de nomear socios/as protectores/as que serían, segundo a súa definición estatutaria «aquelas persoas físicas ou xurídicas que, a xuízo da Xunta Directiva, contribúan materialmente e de forma notable ao sostemento  da asociación».

Na Asemblea Xeral Ordinaria do día 24 de xaneiro de 2009 foron aprobados os primeiros/as socios/as protectores/as e desde entón o número foi medrando e fóronse incorporando novas entidades como socios protectores.

Espazo Lectura agradécelle a todos os socios protectores o seu apoio e contribución ao desenvolvemento do seu proxecto lector, así como ao Concello de Gondomar a liña de colaboración regular que mantén na programación da asociación.

Editoriais:

Centros de ensino

 • CRA Antía Cal (Gondomar)
 • CEIP Souto-Donas (Gondomar)
 • CEP Neira Vilas (Gondomar)
 • CEIP Chano Piñeiro (Gondomar)
 • CEIP Serra Vincios (Gondomar)
 • CEIP de Belesar (Baiona)
 • CEIP Humberto Juanes (Nigrán)
 • CEP da Cruz (Nigrán)
 • CPI Cova Terreña (Baiona)
 • CEIP Carlos Casares (Nigrán)
 • EEI As Dunas de Panxón (Nigrán)
 • CEP Sabarís (Baiona)
 • IES Auga da Laxe (Gondomar)
 • IES Terra de Turonio (Gondomar)
 • IES Escolas ProVal (Nigrán)
 • EEI O Areal (Baiona)
 • CPI de Panxón (Nigrán)

Entidades culturais

Librarías