Barómetro de lectura, 2008

Recomendamos a lectura desta anotación en Brétemas onde se analizan os datos achegados polo Barómetro de lectura de 2008 da Federación de Gremios de Editores de España.
Como dato positivo, o informe sinala que Galicia sobe no seu índice lector, situándose no 52,6% da poboación maior de 14 anos, lonxe aínda do 54,6% do conxunto do Estado.