Consellos para a lectura infantil na casa

A Fundación Germán Sánchez Ruipérez acaba de facer pública a súa colaboración co portal web Cyberpadres, na sección Afición a la lectura. Como todo o que fai a FGSR, é moi recomendable. A devandita sección inclúe tres apartados:

  1. Suxerencias e orientacións sobre a lectura (ofrece consellos para dedicar tempos á lectura compartida na casa).
  2. Outro apartado sobre temas favoritos (inclúe referencias de artigos, libros e actividades en torno a un tema e aos libros infantís que tratan ese tema)
  3. E un último apartado con recomendacións (informa sobre novidades de libros infantís, clasificadas por idades para diferentes tipos de lectores non adultos).