Lectura para todas as idades

Dado que Contomar leva case dous anos funcionando, o Club de Lectura Compartida Lendo contigo, é unha proposta de nova creación. Son dúas actividades intimamente relacionadas e, en certo modo, o club de lectura nace como consecuencia do éxito contacontos Contomar, xa que detectamos que comeza a haber nenos e nenas que viñeron a todas as sesións nestes dous cursos anteriores e que agora comezan a non vir porque a súa idade xa non se axusta ao perfil da actividade. Parecíanos unha mágoa perder eses usuarios habituais da biblioteca e decidimos facer unha nova proposta máis axeitada á súa idade, de xeito que cubrimos así coas dúas actividades as franxas de idade que corresponden con educación infantil e primaria. Tendo en conta, ademais, que na biblioteca do IES Auga da Laxe de Gondomar, coa que mantemos unha estreita liña de colaboración, funciona desde hai tres anos un Club de Lectura para o alumnado de secundaria e as súas familias, a nosa proposta vén cubrir ese chanzo intermedio que podería contribuír a manter a vinculación dos rapaces coa asistencia a actividades de dinamización lectora.
Xa que logo, nestes momentos os lectores infantís e xuvenís do Concello de Gondomar gozan dunha oferta completa na medida en que se cubren todos os posibles tramos de idade lectora.