Novas formas de lectura

No último número do semanario A Nosa Terra sae un interesante e se cadra controvertido artigo de Xosé Ramón Pousa titulado «Lectores». O autor parte da existencia dunha brecha xeracional nos consumos culturais para asegurar: «agora lese moito máis que antes, aínda que baixe a lectura de libros e de xornais, aínda que o pensamento dominante siga adulando o papel como único soporte cultural, aínda que moitos sigan pensando que a xente nova non ten interese pola cultura. Só porque non manexa o libro e o xornal, un soporte idolatrado que os novos consideran obsoleto. As redes virtuais e os medios audiovisuais cambian os modos de ver e ler, as formas de reunirse, de falar e de escribir. O mundo vive unha tranformación que non pode deixar indiferente a industria cultural e os políticos».
Son opinións, sen dúbida, para ter moi en conta.