O libro no século XXII

A libraría lisboeta Pó dos livros (situada perto da Fundação Calouste Gulbenkian), que cumpriu pouco máis dun ano de vida, mantén unha incesante actividade e, entre outras cousas, produce vídeos coma este, que é unha parodia sobre o libro no século XXI. Parodia ou predicción, o humor que non falte con respecto ao futuro do libro.