O encontro do Club de lectura compartida Lendo Contigo co escritor Antonio García Teijeiro vai ter lugar este sábado 23 de febreiro ás 12.00 horas na Biblioteca Pública de Gondomar.
O libro do que imos falar é Honorato, o rato namorado.

E para ir abrinco boca, velaí un poema dun dos últimos poemarios do autor: Petando nas portas de Dylan, inspirado na música do compositor universal Bob Dylan.
I wasn’t born to lose you

Non nacín para perderte
nin nacín para roubarte.
Eu nacín para quererte.
Eu nacín para acougarte.
Non nacín para perderte
nin nacín para amolarte.
Eu nacín para tecerte.
Eu nacín para bordarte.
Non nacín para perderte
nin nacín para turbarte.
Eu nacín para acollerte.
Eu nacín para soñarte.